Select Page

Szkolenie okresowe BALL

Witamy na teście wiedzy w ramach szkolenia okresowego BHP. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Życzymy powodzenia. Zespół Step2Safety Proszę podać imię i nazwisko Data urodzenia Zgoda na przetwarzanie Ja, niżej podpisana/ny* wyrażam zgodę na przetwarzanie i...

Szkolenie okresowe BHP pracownicy administracyjno-biurowi LAFARGE

Witamy na teście wiedzy BHP w ramach szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno – biurowych. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Życzymy powodzenia. Zespół Step2Safety Proszę podać imię i nazwisko Data urodzenia Zgoda na przetwarzanie Ja, niżej...

Administrative and office workers test -QUALTRICS

Welcome to the health and safety knowledge test as part of the general health and safety training of administrative and office employees. Only one answer is correct. Good luck. Step2Safety Team Please enter your first and last name 1. Who has influence on Safety in...

Test pracownicy administracyjno-biurowi QUALTRICS

Witamy na teście wiedzy BHP w ramach instruktażu ogólnego BHP dla pracowników administracyjno – biurowych. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Życzymy powodzenia. Zespół Step2Safety Proszę podać imię i nazwisko 1. Który z aktów prawnych reguluje podstawowe...

Szkolenie okresowe BHP – kierownicy

Witamy na teście wiedzy BHP w ramach szkolenia okresowego dla kierowników. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Życzmy powodzenia. Zespół Step2Safety Proszę podać imię i nazwisko Data urodzenia Zgoda na przetwarzanie Ja, niżej podpisana/ny* wyrażam zgodę na...